Neuveriteľné?

Predstavte si súdnu sieň v starovekej stredomorskej Cezarei. Na lavici obžalovaných sedí Pavol, prvý kresťanský misionár. Sudcami sú rímsky vladár Festus a predstaviteľ bábkovej vlády, kráľ Agrippa. Aké sa vzniesli obvinenia? Kázne obžalovaného vraj búria národ. Židov obzvlášť rozčuľovalo, že jednou z hlavných Pavlových tém bolo jeho naliehavé presvedčenie, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. „A mali s ním akési škriepky o… akéhosi zomrelého Ježiša, o ktorom istil Pavol, že žije.“ (Biblia: Skutky sv. apoštolov 25,19)

Pavol sa obhajoval sám a onedlho zahrmela súdnou sieňou otázka: „Čo, vy súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych?“ (Skutky sv. apoštolov 268) Pre Všemohúceho nie je ťažké vzkriesiť mŕtveho, nie je to nad Jeho možnosť, pretože jeho moc je jedinečná. V to prvé veľkonočné ráno bol hrob, do ktorého položili Ježišovo telo, prázdny: „Niet ho tu, lebo vstal…“ (Matúš 28,6) Stovky ľudí to dosvedčovali, pretože Ho videli na vlastné oči (1. Korinťanom 15,5-9). Jedným z prvých bodov kresťanského presvedčenia bolo: „veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych.“ (1. Tesaloničanom 4,14) Prečo zomrel? Biblia odpovedá: „Kristus zomrel za naše hriechy.“ (1. Korinťanom 15,3) Jeho smrť bola obeťou za hriechy – za naše hriechy. Všetci máme hriechy, ktoré potrebujú odpustenie a odvrátenie hrozby trestu. Aby to vôbec bolo možné, Kristus zomrel za naše hriechy.

Prečo vstal z mŕtvych? Okrem iného preto, aby sme mali živého Spasiteľa, niekoho, kto „dokáže spasiť“ (Židom 7,25). Pokáním a vierou v takéhoto Spasiteľa dostávame požehnanie odpustenia a spasenia, pretože „každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“ (Rimanom 10,13).

Štatistiky môžu zavádzať, ale je jedna štatistika, ktorá je nespochybniteľná: desať ľudí z desiatich zomiera. Napríklad následkom nehody, ťažkého ochorenia alebo náhleho zlyhania životne dôležitých orgánov. V každom prípade nakoniec príde nevyhnutné. Biblia hovorí: „…je isté, že všetci pomrieme…“ (2. Samuelova 14,14) a zároveň sa pýta: „Ak zomrie muž, či ešte kedy ožije?“ (Job 14,14) Inými slovami, dostane sa aj nám vzkriesenia, keď Kristus vstal z mŕtvych? Áno. Veriaci v Krista budú vzkriesení, ale vstanú aj tí, ktorí Ho odmietli. Tieto vzkriesenia sa udejú v inom čase a s iným dôsledkom. To prvé sa stane vtedy, keď On znovu príde a jeho dôsledkom bude večná blaženosť v nebi (1. Tesaloničanom 4,13-18). K tomu druhému príde na konci ľudských dejín a vyústi do prítomnosti pred Jeho súdnym trónom a odtiaľ do večného odsúdenia (Zjavenie Jána 20,11 – 15).

Sú to vážne témy, pretože rozhodujú o tvojej večnosti. Je preto veľmi dôležité správne odpovedať na výzvu živého Spasiteľa. Prijmi ho teraz skrze pokánie a vieru a naplno zažiješ „vzkriesenie života“ (Ján 5,29).

„Čo, VY súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych?“