Prečo vôbec prišiel?

Kristus prišiel na tento svet pred viac ako dvoma tisíckami rokov. To je historický fakt. Každoročne sa naprieč rôznymi jazykmi a kultúrami oslavuje príchod Božieho Syna na planétu Zem.

Prečo však prišiel?

Biblia na to odpovedá. V prvom liste Timotejovi, v kapitole jeden, vo verši pätnásť si čítame: „Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov.“

Je zjavné, že s ľudským pokolením je niečo od základu v neporiadku. Všade prekvitá zlomyseľnosť a násilie, krutosť a korupcia, chamtivosť a bezbožnosť.

Ľudská spoločnosť vyskúšala rôzne metódy, ako sa s týmito problémami vyrovnať. Avšak nepretržitý výskyt zlomených sŕdc, rozvrátených domovov a zničených životov je nevyvrátiteľným dôkazom toho, že napriek vynaloženým miliónom a práci brilantných mozgov či triumfom vedy a techniky, nič sa nezmenilo. Problémy ostávajú a denne sa množia.

Boh tento univerzálny problém označuje jedným slovom – hriech! Každý zlý ľudský skutok je len symptómom tejto choroby, postihujúcej morálku. Hriech je najväčším problémom človeka. Znečisťuje mu myseľ i telo, oberá ho o energiu, rozkladá mu domácnosť, znepokojuje mu dušu a otupuje svedomie. Človek je večná bytosť a ak tvoj hriech nie je odpustený, v konečnom dôsledku ťa pripraví o nebo a naveky ťa oddelí od Boha.

Človek si do slovníka zaradil nové výrazy, ktorými opisuje hriech a ktorými zároveň trocha uľavuje svojmu svedomiu: „milosrdná lož“, „aférka“, „chyba“ „orientácia“. Pokým však nebudeme ochotní akceptovať Božiu diagnózu, nikdy nebudeme hľadať jediný účinný liek.

Čo je tým liekom? Nie je ním naše náboženské úsilie, ani dobré skutky, obete a modlitby. Nič z toho neodstráni náš hriech spred pohľadu svätého Boha.

Liek, ktorý potrebujeme, sa skrýva v odpovedi na úvodnú otázku: „Prečo vôbec prišiel?“ Prečo len Boží Syn opustil svoj trón slávy, zostúpil z nekonečného nestvoreného svetla, len aby prišiel na zem, kde pre Neho nebolo miesta? Prišiel žiť medzi tých, ktorí Mu zlorečili, pohŕdali Ním a odmietali Ho. Neprišiel si po uznanie a korunu, ale po opľuvanie, tŕnie, bodnutie kopijou a kríž. Ale prečo?

Prečítajte si znova 1. Timoteovi 1,15: „Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov.“ Neprišiel preto, aby sa stal vodcom nového náboženstva alebo vznešeným mučeníkom. Prišiel v  nekonečnej láske, aby zomrel za hriešnikov, aby zomrel za teba. Ak Ho jednoducho prijmeš vierou a spoľahneš sa na Jeho zástupnú obeť, dá ti spasenie z tvojich hriechov. Na okamih zabudni na všetko pozlátko a cinkanie pokladníc. Hneď teraz sa obráť od všetkého ostatného k Nemu. Ak tak urobíš, určite splní svoj sľub: „…ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5,24)

Tak nájdeš odpoveď na otázku: „Prečo vôbec prišiel?“

Prišiel kvôli TEBE!