Si dosť dobrý na to, aby si sa dostal do neba?

Väčšina ľudí odpovie: „Dúfam, že áno.“ Aby sme dostali správnu odpoveď, musíme sa opýtať majiteľa neba. Veď aj my máme isté pravidlá, podľa ktorých niekoho doma vítame s otvorenou náručou a niekoho zase ani nepozveme ďalej.

Boh hovorí, že do neba nevpustí nikoho, kto by ho mohol zničiť. Hovorí celkom jasne, že nebo je dokonalé miesto. Je to miesto, kde „smrti už viacej nebude, ani žalosti ani kriku ani bolesti…“ (Zjavenie Jána 21,4). Vyzerá to tak, že je to skutočne úžasné miesto!

Kde je problém?

Náš najväčší problém je to, že nikto nie je dokonalý. Vieme to my a samozrejme, vie to aj Boh. Hovorí: „Nieto spravodlivého ani jedného“ (Rimanom 3,10). Môžeme dúfať, že nás Boh prijme aj tak, ale to by znamenalo, že naše zlé postoje a skutky úplne zničia celé nebo. Navyše, Boh je aj spravodlivý. Ak sa niekto dopustí zločinu voči spoločnosti, nebudeme predsa čakať, že ho nejaký dobrý sudca pustí na slobodu, ale že bude spoločnosť chrániť tak, že vinníka odsúdi. Rovnako by sme teda mali očakávať, že Boh potrestá tých, ktorí vykonali niečo zlé. „Či azda sudca celej zeme neučiní súdu?“ (1. Mojžišova 18,25)

Boh nám dal svoje zákony. Môžeme súhlasiť s tým, že sú dobré, ale dodržiavame ich? Milovali sme vždy Boha celým svojím srdcom? A kto z nás sa nikdy neprevinil klamstvom, krádežou, pýchou, hnevom a chamtivosťou? Pamätajme na to, že Boh pozná aj naše myšlienky! „Ja, Hospodin, spytujem srdce…“ (Jeremiáš 17,10)

To nám úplne berie možnosť dostať sa do neba, pretože Biblia hovorí, že Boh musí potrestať zlo a do neba ho nevpustí: „…nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho…“ (1. Korinťanom 6,9) To znamená, že každý z nás má veľký problém. Všetci sme porušili Božie zákony, a preto si nezaslúžime ísť do neba. „… všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu.“ (Rimanom 3,23)

Božia odpoveď.

Dobrou správou je, že Boh našiel spôsob, ako sa vysporiadať s naším hriechom. Pretože nás miluje, poslal svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista, aby odtrpel trest, ktorý si zaslúžili naše hriechy. Preto zomrel na kríži. „Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.“ (Rimanom 5,8) Boh teraz môže odpustiť tým, ktorí porušili Jeho zákony a dať im miesto v nebi.

Nepodmienený dar!

Presne to Boh ponúka tým, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, hoci si nikto z nás nezaslúži nič iné, len súd. „Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (Rimanom 6,23) A tak podstatné nie je to, či si dostatočne dobrý na to, aby si sa dostal do neba. V skutočnosti nikto taký nie je. Záleží však na tom, či si dostal Božie odpustenie. Pán Ježiš povedal: „…toho, kto príde ku mne, nevyženiem von“ (Ján 6,37). Príď si teda hneď teraz k Nemu po dar odpustenia a zabezpeč si tak svoje miesto v nebi!